Si Pilong Patago-tago

Category:

99

Story by Kristine Canon
Illustrations by Leo Alvarado
Published by Adarna House, Inc., ©2004.

“Bulaga! You didn’t see me, did you?”
This Pilo! He really loves hiding.
Won’t he get tired of this kind of game?

“Bulaga! Hindi ninyo ako nakita, ‘no?”
Hay, si Pilo! Mahilig magtago.
Hindi kaya siya napapagod sa ganitong paglalaro?

Age Recommendation: 6+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino

ISBN: 978-971-508-240-2

In stock

Additional Information

None