Po-on: Isang Nobela

Category

450

By F. Sionil Jose
Published by Solidaridad Publishing House, ©2014.

Sa paglalathala ng nobelang ito, tinapos ni F. Sionil Jose ang kanyang obra maestra — ang Rosales Saga. Ang Po-on ang simula ng lahat. Nangyari sa Ilokos noong dekada 1880-1889, ang nobela ay naglahad ng paglisan ng isang pamilyang kasama mula sa kanilang baryo patungo sa pagtakas sa kalupitan ng mga Kastila, ito rin ang kuwento na naghahanap ngf isang tao sa tunay na paniniwala at mas malaking kahulugan ng kanyang buhay, isang paghahanap na naghatid sa kanya sa  ilang hanggang kapatagan, at pagbalik pagkatapos sa maligalig na kapaligiran ng Ilokos sa Corrdillera.

Heto ang simula ng epikong kasaysayan na naglalandas sa apat na iba pang nobela  — Tree; My Brother, My Executioner; The Pretenders; at umabot sa sukdulan sa Mass na itinuturing ng iskolar-kritikong si Isigani R. Cruz na “isa sa pinakamahusay na nobelang Pilipino sa lahat ng panahon.” Independiyente sa isa’t isa, ang limang nobela ay dumadaloy sa kasaysayan ng Pilipinas at sumasakop sa apat na henerasyon– isang obra na kinikilala ng makata at kritikong si Ricardo Demetillo bilang “mga unang magagaling na nobelang Pilipino na isinulat sa Ingles — ang pinakakahanga-hangang pamana ng sinumang manunulat sa kulturang Pilipino.

Description: 287 pages ; 22.5 x 15 cm

Language: Tagalog

ISBN: 978-971-8845-57-8

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field