Bahay ng Marami’t Masasayang Tinig

99

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kora Dandan-Albano
Published by Adarna House, Inc., ©2002.

Araw-araw na humaharap sa panganib ng lansangan ang mga batang Badjao tulad ni Palasia na dumayo sa lungsod upang mamalimos. Hanggang sa isang araw, nakarinig si Palasia ng marami’t masasayang tinig mula sa isang bahay. Kanino kaya ang mga tinig na iyon?

Badjao children like Palasia, who go to the city to beg, face danger in the streets every day. But one day, Palasia hears many happy voices coming from a house. Whom do those voices belong to?

Age Recommendation: 10+

Description: 32 pages : color illustrations ; 20.3 x 15.2 cm

Language: Filipino

ISBN: 978-971-508-172-6

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field