Ang Kamatis ni Peles

Category:

99

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Renato Gamos
Published by Adarna House, Inc., ©1985.

1984 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

Age Recommendation: 8+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 971-508-278-5

In stock

Additional Information

None