My Ate and I / My Kuya and I

Category:

250

Illustrations by Kay Aranzanso
Published by Adarna House, Inc., ©2015.

This board flipbook is about the love between siblings and their many similarities and differences.

Ang board flipbook na ito ay tungkol sa pagmamahalan ng magkapatid at sa kanilang maraming pagkakapareho at pagkakaiba.

Age Recommendation: 0+

Description: 18 pages : color illustrations ; 16.5 x 16.5 cm

Language: English

ISBN: 978-971-508-578-6

In stock

Additional Information

None