Ang Mabait na Kalabaw

99

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Liza Flores
Published by Adarna House, Inc., ©2005.

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

Age Recommendation: 6+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 971-508-255-6

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field