Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan

99

Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Wilfredo Pollarco and Alfonso Oñate
Published by Adarna House, Inc., ©1980.

Three naughty children refuse to care for their environment: they destroy plants, waste water and electricity, and throw garbage just about anywhere! One day, an enchantress decides to teach them a lesson they will never forget.

Tatlong pilyong bata ang nasisiyahan sa pagputol ng mga halaman, pagsasayang ng tubig at elektrisidad, at pagtatapon ng basura kahit saan. Si Emang Engkantada ang maguturo sa kanila ng kahalagahan ng pangangalaga sa balanse ng kalikasan.

Age Recommendation: 7+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-257-0

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field