Noong Unang Panahon

150

Story by Rafaelita S. Valera
Illustrations by Ghani Madueño
Published by Adarna House, Inc., ©2005.

How was the world created? Where did man come from? Read three legends, from the Samal, Ifugaw, and Tagalog and Visayan, that explain the origins of the world and mankind.

Paano nilikha ang mundo? Saan nanggaling ang tao? Basahin ang tatlong alamat, mula sa mga Samal, Ifugaw, at Tagalog at Bisaya, na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig at ng tao.

Age Recommendation: 7+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-267-9

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field