Naaay! Taaay!

Category:

99

Story by Kristine Canon
Illustrations by Vanessa Tamayo
Published by Adarna House, Inc., ©2013.

In this storybook about children’s never-ending requests and pleas, we find whether Nanay and Tatay can ever say no.

Sa librong ito tungkol sa di-natatapos na hiling at pakiusap ng mga bata, malalaman natin kung kayang humindi nina Nanay at Tatay.

Age Recommendation: 6+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino

ISBN: 978-971-508-420-8

In stock

Additional Information

None