Mga Mapangpanggap: Isang Nobela

Category

390

By F. Sionil Jose
Published by Solidaridad Publishing House, ©2019.

Ang kuwento ni Antonio Samson ay istorya ng maraming Pilipino na ang sarili ay naligaw at pinagtaksilan at walang masulingan. Isang tadhana iyon na kadalasan ay kanilang mapilit na hinangad. Ngunit si Antonio Samson ay hindi lamang isang Ilokanong naghahanap ng kanyang pinagmulan; isa rin siyang modernong Pilipinong nabibigo sa pagkilos sa isang lipunang pinagkakakitaan ng kadesintihan at katarungan. Ang nobelang ito, ay isinulat mahigit limampung taon na ang nakalipas, ay patuloy na binabasa dahil sa pagiging napapanahon nito at sa kabatirang nakatuon sa mga suliranin ng pagbabagong panlipunan. Ito rin ang nobela ng awtor na may pinakamarmaing salin.
Description: 259 pages ; 23 x 15 cm

Language: Tagalog

ISBN: 978-971-8845-67-7

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field