Masaya Ako!

199

Illustrations by Yasmin Doctor
Published by Adarna House, Inc., ©2013.

What are you feeling? This board book introduces the different feelings by naming them and showing colorful and funny illustrations of facial expressions.

Ano ang nararamdaman mo? Ipinapakilala ng board book na ito ang iba’t ibang damdamin sa kanilang pangalan at nagpapakita ng makukulay at nakatutuwang paglalarawan ng pagpapahiwatig ng mukha.

Age Recommendation: 0+

Description: 14 pages : color illustrations ; 13 x 13 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-442-0

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field