Just Add Dirt

99

Story by Becky Bravo
Illustrations by Jason Moss
Published by Adarna House, Inc., ©2009.

Best Reads for 2010, 1st National Children’s Book Awards

Miguel does not like taking a bath. Even if his nanay keeps on reminding him, he runs off to play outside, not taking a bath. One morning, he wakes up to find little plants sprouting from different parts of his body! Will these plants ever stop growing?

Ayaw maligo ni Miguel. Kahit na anong paalala ng kaniyang nanay, tumatakbo lang siya upang maglaro sa labas, nang hindi naliligo. Isang umaga, nagising siyang may mga halaman sa iba’t ibang bahagi ng kaniyang katawan! Titigil kaya ang pagtubo ng mga halaman?

Age Recommendation: 8+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: English – Filipino

ISBN: 978-971-508-340-9

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field