Ang Paaralan ni Fuwan

150

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kat S.
Published by Adarna House, Inc., ©2002.

Gusto ni Fuwan pumasok sa paaralan ngunit kailangan niyang tumulong sa kaniyang ama at kuya sa mga gawain sa bukid. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang mga bagong ituturo ng kaniyang guro. Kailan kaya siya makababalik sa paaralan?

Fuwan wants to go to school but she has to help her father and brother work in the fields. She can’t help but wonder what new things her teacher is going to share. Will she ever be able to return to school?

Age Recommendation: 10+

Description: 32 pages : color illustrations ; 20.3 x 15.2 cm

Language: Filipino

ISBN: 978-971-508-171-9

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field