Ang mga Lambing ni Lolo Ding

Category:

99

Story by Michael M. Coroza
Illustrations by Maurice Risulmi
Published by Adarna House, Inc., ©2012.

Lolo Ding’s endearments are seeds of character. Even if he is no longer with us, his endearments will always be remembered. These will serve as beacons, like stars in the night sky.

Ang mga lambing ni Lolo Ding ay mga butil ng pagpapakabuti. Kahit hindi na siya katabi, kahit hindi na siya kapiling, laging nagugunita ang kaniyang mga lambing. Nagsisilbing tanglaw ang mga ito, tulad ng mga bituin.

Age Recommendation: 10+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-421-5

In stock

Additional Information

None