How Long Till September?

99

Story by Tanya Sevilla-Simon
Illustrations by Jill Arwen Posadas
Published by Adarna House, Inc., ©2010.

A girl enjoys the different activities each month brings, but deep in her heart, she wonders about one thing: how long till September?

Kinasisiyahan ng bata ang iba’t ibang gawaing dumarating kasama ng bawat buwan. Ngunit sa kaniyang puso, iisa lamang ang lagi niyang tanong: gaano pa kalayo ang Setyembre?

Age Recommendation: 8+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-354-6

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field