Baybayin, Ating Tuklasin!

250

By Leo Emmanuel Castro
Published by Kahel Press, ©2019.

Hayaan mong gabayan ka ng aklat na ito sa kung paano madaling matututuhang magsulat at magbasa ng baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Tagalog. May nilalaman itong mga gabay at mga pagsasanaysay upang mahasa ka dito.

Ang aklat na ito ay para sa lahat ng nais matuto magsulat at magbasa ng baybayin! Halina’t ating tuklasin ang baybayin!

Description: 90 pages : illustrations ; 17 x 15 cm

Language: Tagalog

ISBN: 9789716254242

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field