Alamat ng Ampalaya

Category:

99

Story by Augie Rivera
Illustrations by Kora Dandan-Albano
Published by Adarna House, Inc., ©1995.

Finalist – 1995 PBBY-Salanga Prize

This is an original story on the legend of the bitter gourd. The story excites the imagination of children and warns them against the evil of envy and greed.

Isang orihinal na kuwento tungkol sa alamat ng ampalaya, pinupukaw nito ang imahinasyon ng mga bata at binabalaan sila sa kasamaang dulot ng pagkainggit at kasakiman.

Age Recommendation: 10+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 971-508-018-9

In stock

Additional Information

None