Haluhalo Espesyal

150

Story by Yvette Fernandez
Illustrations by Jill Arwen Posadas
Published by Adarna House, Inc., ©2006.

2015 Samsung KidsTime Author’s Award, Grand Prize

Jackie has been sick for a week! Her mother has been giving her all the medicine she needs but nothing seems to work. Suddenly, Lola Itang comes to visit. Can Lola Itang’s enchanted kitchen restore Jackie’s healthy, happy self?

Isang linggo nang may sakit si Jackie! Pinapainom siya ng kaniyang nanay ng lahat ng gamot na kailangan niya, pero walang gumagana. Pero biglang bumisita si Lola Itang. Maibabalik kaya ng mahiwagang kusina ni Lola Itang ang lusog at ligaya ni Jackie?

Age Recommendation: 6+

Description: 32 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: English – Filipino

ISBN: 978-971-508-283-9

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field