Si Guillermo at ang Tribu ng mga Zippoli

350

Novel by David Nel•lo
Illustrations by Paolo Lim
Filipino translation by Emelina S. Almario
Published by Adarna House, Inc., ©2019.

Paunawa sa mga di-mambabasa: Kung mapasakamay ninyo ang librong ito, mag-ingat.

Hindi naman ito paninira sa libro. Pero nakakahumaling talaga ang mga pahina nito—parang bitag sa sinumang hindi makapagpigil magbasá hanggang sa wakas. Hindi rin kathang-isip si Guillermo Caldara, ang bida ng kuwento. Totoong tao siya at maaaring isa siya sa atin.

Pero tama na ang salita. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo.

Guillermo comes from a family of great readers, but he doesn’t like to read. It’s too difficult, so he gets bored and stops. However, at school, Guillermo finds a magical book in the library that changes its story with each person who reads it. Thanks to this book, Guillermo grows confident in his ability and discovers the pleasure of reading.

Unang inilathala sa Catalan at Espanyol (La tribu dels Zippoli), kabilang na ngayon ang libro sa Aklat ng Salin, mga pilîng aklat pambatà mula sa ibáng bayan na nagsasalaysay ng mga karanasang lalo pang makapagpapayaman sa balon ng sensibilidad at kaalaman ng mga batàng Filipino. Layunin din nitóng mapalawak ang karanasang pangkultura ng mga mambabasá sa pamamagitan ng pagtiyak na maiuugnay ng mga batà ang kaniláng sarili sa akdang binabása. Masinop ding isinalin ang bawat aklat sa seryeng ito upang maipamalas ang yaman at husay ng wikang Filipino sa pagsasalaysay ng mga dayuhang kuwento.

Age Recommendation: 9+

Description: 140 pages : color illustrations ; 22.8 x 15.2 cm

Language: Filipino

ISBN: 978-971-508-751-3

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field