Si Agni at ang Ulan

350

Story by Dora Sales
Illustrations by Enrique Flores
Filipino translation by Alvin Ringgo C. Reyes
Published by Adarna House, Inc., ©2019.

Kapag mahirap ka, imbisibol ka. Hindi nakikita. Walang nakakapansin.

Alam na alam ito ni Agni, isang batang maghapong nagtatrabaho sa isang labahan sa Bombay.

Bawat kuskos ni Agni, may katapat na pangarap: makatikim ng maraming klase ng pagkain, makapaglakbay sa iba’t ibang lugar, makatuklas ng mga hindi pa niya alam, at higit sa lahat, mahinto na ang pagiging imbisibol.

If you are poor, you are invisible. No one sees you. No one notices.

Agni knows this all too well, being a child who works all day in a dhobi in Bombay. 

For Agni, with each scrub comes a dream: to taste different kinds of food, to travel in many places, to discover something unknown, and most of all, to stop being invisible.

Unang inilathala sa Espanyol (Agni y la lluvia), kabilang na ngayon ang libro sa Aklat ng Salin, mga pilîng aklat pambatà mula sa ibáng bayan na nagsasalaysay ng mga karanasang lalo pang makapagpapayaman sa balon ng sensibilidad at kaalaman ng mga batàng Filipino. Layunin din nitóng mapalawak ang karanasang pangkultura ng mga mambabasá sa pamamagitan ng pagtiyak na maiuugnay ng mga batà ang kaniláng sarili sa akdang binabása. Masinop ding isinalin ang bawat aklat sa seryeng ito upang maipamalas ang yaman at husay ng wikang Filipino sa pagsasalaysay ng mga dayuhang kuwento.

Age Recommendation: 9+

Description: 156 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: Filipino – English

ISBN: 978-971-508-779-7

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field