Papa’s House, Mama’s House

150

Story by Jeanette Patindol
Illustrations by Mark Salvatus
Published by Adarna House, Inc., ©2004.

  • 2004 PBBY-Salanga Grand Prize Winner
  • 2004 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

A child recounts how he and his siblings live in their Mama’s house some days, and in their Papa’s house during the other days. Told from the voice of a child, this book reminds us that children who grow up with two parents in one home are raised and loved no differently than those who have two homes.

Ikinukuwento ng isang bata kung paanong nakatira siya at ang kaniyang mga kapatid sa bahay ng Mama nila kung minsan, at sa bahay naman ng Papa nila sa ibang araw. Inilalahad mula sa tinig ng isang bata, ipinaalala ng librong ito na ang mga batang kasama ang dalawang magulang sa iisang tahanan ay pinalalaki at minamahal nang di kaiba sa mga batang may dalawang tahanan.

Age Recommendation: 6+

Description: 28 pages : color illustrations ; 22.8 x 17.8 cm

Language: English – Filipino

ISBN: 978-971-508-234-1

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field